^Back To Top
Get Adobe Flash player

Memory Master

 Memory Master

Już trzeci raz nasi uczniowie wzięli udział w konkursie języka angielskiego: Memory Master.

Mistrz Zapamiętywania to konkurs o zasięgu ogólnopolskim przeznaczony  dla szkół podstawowych i gimnazjów.

To nowoczesne przedsięwzięcie na rynku edukacyjnym  opracowane jako  pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa i skutecznego motywowania. Nowoczesność polega na tym, że dostępne są aplikacje do ściągnięcia na telefon i uczeń w każdej sytuacji może się uczyć – bawiąc  się (np.  jadąc  do babci czy kina).

Jest też interaktywna gra na portalu Facebook.

Konkurs ma na celu ćwiczenie pamięci oraz poszerzanie słownictwa. Lista słów , które są wymagane  w konkursie jest  dostępna na stronie      www.memorymaster.pl

Każda klasa ma swój zakres słownictwa dostosowany do  swego poziomu nauczania określonego w Podstawie Programowej.

Większość  słów  powinna być  uczniom znana z lekcji, trafiają się  tylko  pojedyncze  nowe słówka .

Ucząc się,  uczniowie ze zdziwieniem stwierdzają, że już  spotkali się z tymi słówkami  i wystarczy tylko powtórzyć i utrwalić  jest to dobrą motywacją do dalszej nauki.

Trudność polega na dokładnej znajomości pisowni  poszczególnych słów,   a to wymaga wyćwiczenia  i czasu.

Aby  zaistnieć  w konkursie wystarczy systematycznie pracować  i ćwiczyć pamięć, więc przy  odpowiednim nakładzie pracy  każdy uczeń ma szansę na sukces.

Dodatkową zachętą powinien być fakt, że słowa   nie zmieniają się na poszczególnych poziomach , tylko są do nich dodawane nowe.

Jeśli ktoś bierze udział w konkursie w klasie 4 i nauczył się wszystkich słów na medal, to w 5 będzie miał te same słowa co w czwartej i jakąś ilość nowych.

Każdy uczeń, który  zdobędzie 100%  punktów bierze udział w losowaniu laptopa, tabletów i innych atrakcji.

Cieszę  się, że zgłosiło się do konkursu aż 30 uczniów.

Większość z was  zdobyła  powyżej 50%  :-) :-) :-)

Najlepsi byli:

  1. Natalia Trąbczyńska - otrzymała tytuł laureata II stopnia i zdobyła 94% 
  2. Paweł Kotowicz - 78%
  3. Joanna Szewczuwianiec - 77%
  4. Nikola Maczuga -68%
  5. Marta Derda -67%

Poza satysfakcją, że zmierzyli się z uczniami z całej Polski, dyplomami od organizatora  uczniowie ci otrzymali  oceny celujące z języka angielskiego za słownictwo oraz punkty za reprezentowanie szkoły na ogólnopolskim konkursie.

 Gratuluję :-)

                         GREAT !       EXCELLENT !        WONDERFUL ! 

                     M. Oryńczak

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.