^Back To Top
Get Adobe Flash player

"Szkolna rewolucja w Gminie Budry"

W ramach projektu „Szkolna rewolucja w gminie Budry” wsparciem zostało objętych 11 nauczycieli naszej szkoły. Z zakresu podnoszenia wiedzy i kompetencje zawodowych nauczycieli, odbyły się następujące szkolenia :

  • Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne,
  • Metody rozwijania myślenia matematycznego u uczniów na lekcjach matematyki, 
  • Innowacyjne metody w nauczaniu klas I-III,
  • Rodzaje i uwarunkowania trudności szkolnychw nauce języków obcych, 
  • Szkolenie ICT- zajęcia z zakresu wykorzystania TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych,

Wiedzę i kompetencje zdobyte na szkoleniach nauczyciele wykorzystują w swojej codziennej pracy.

 

 

Projekt „Szkolna Rewolucja w Gminie Budry” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.