^Back To Top
Get Adobe Flash player

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach w roku szkolnym 2018/2019
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
 
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 
2 listopada 2018 r.
7 stycznia 2019  r.
15,16,17 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.