^Back To Top
Get Adobe Flash player

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO

Rowerowe horyzonty

 1. Organizatorzy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

Konkurs jest finansowany przez Powiat Węgorzewski.

II Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami klas IV-VII szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. Cel konkursu

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.
 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne i prace plastyczne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 3. Przedstawiciel ustawowy autora prac sporządza oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 4. Prace nie będą zwracane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu.

6.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Zasady szczegółowe

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie i prace plastyczne, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 2. Technika wykonania fotografii oraz prac plastycznych jest dowolna.
 3. Każdy uczestnik dostarcza jedno zdjęcie konkursowe w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD (zdjęcie w jak najlepszej rozdzielczości) do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 
 4. Zamkowa 34 11-600 Węgorzewo wraz z załącznikami. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka.
 5. Uczestnik konkursu może także przesłać zdjęcia wraz z załącznikami na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wielkość zdjęć przesyłanych mailem do 5 Mb) .Prace plastyczne należy wykonać w formacie A2.
 6. Zgłaszane do konkursu fotografie i prace plastyczne należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.           6. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

Terminy

Termin przyjmowania prac upływa  04. 12.2018 roku. 

 

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Organizatorzy planują przyznać 3 nagrody rzeczowe. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do 07.12.2018r.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.