^Back To Top
Get Adobe Flash player

„Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci śpieszących do szkoły” (Talmud) –
w tym pośpiechu pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. 5 września na szkolnym apelu dzielnicowy Paweł Pietrasz omówił i przypomniał nam podstawowe zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły - najważniejsze przepisy drogowe, mówił o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza, zachowaniu
w miejscach oczekiwania na autobus i posiadaniu elementów odblaskowych. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” ma na celu kształtowanie u uczniów jakże ważnych nawyków, adresowana jest również do ich opiekunów – rodziców oraz nauczycieli. Policjant wspomniał też o prześladowaniach w grupach rówieśniczych – pamiętajmy, nie róbmy drugiemu, co Tobie niemiłe, nie patrzmy przez pryzmat posiadanych pieniędzy i związanych z tym ubrań, czy rzeczy, poznajmy tego drugiego człowieka – czasami warto przyjrzeć się bliżej. Dziękujemy panu dzielnicowemu za cenną lekcję oraz czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.

M. Łokietek

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.