^Back To Top
Get Adobe Flash player

3 września o godz.8.15 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
W gronie wszystkich uczniów - w tym roku również klas ósmych, rodziców, nauczycieli i gości wraz z księdzem proboszczem odmówiliśmy modlitwę za pomyślność w całym roku. Następnie Dyrektor szkoły wygłosił przemówienie pełne dobrych życzeń dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły, przedstawił wychowawców poszczególnych klas – w tym nowej klasy IV, której wychowawczynią została pani Joanna Dudys. Nie mogło zabraknąć powitania najmłodszych uczniów szkoły – dzieci z oddziału przedszkolnego, przy tym imiennego przedstawienia się i poczęstowania słodkim upominkiem przez wychowawczynię panią Wioletę Bryżys. Dyrektor wspomniał też o nauczycielach, którzy w tym roku powiększą grono pedagogiczne:

Pan Zenon Ilasz – wychowanie fizyczne w klasie  VIII

Siostra Dominika – religia w klasach 0-III oraz VI

Pani Monika Łokietek – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i świetlica szkolna

Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami do swoich klas.

Z początkiem roku szkolnego wspominamy również rocznicę wybuchu II wojny światowej - szczególnie w tym jakże ważnym dla nas roku – 100-lecia odzyskania niepodległości.

Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa”(Odezwa Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 r.). 1 września jest ważną lekcją historii – tego dnia rozpoczynamy rok pełen trudów i ciężkiej pracy w murach szkolnych,
a kilkadziesiąt lat temu był to czas wielkiej walki naszych przodków. Pamiętajmy o ich poświęceniu siedząc w szkolnej ławce, cieszmy się i w pełni korzystajmy z życia
w niepodległym państwie.

M. Łokietek

>>Zobacz więcej zdjęć<<

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.