^Back To Top
Get Adobe Flash player

             „Podziwu godna liczba Pi…” – pisała o niej Wisława Szymborska. 14 marca liczba Pi obchodzi swoje święto. Datę wybrano nieprzypadkowo – w notacji amerykańskiej zapisuje się ją jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Liczba , inaczej ludolfina, to stała matematyczna, określająca stosunek długości obwodu koła, do długości jego średnicy.

             W tym roku po raz pierwszy również uczniowie naszej szkoły obchodzili „Święto Liczby ”. Gospodarzami całego wydarzenia była klasa 7, która przedstawiła pozostałym klasom ciekawostki o liczbie pi oraz film „Niewymierna liczba pi”. W tym dniu przeprowadzono Turniej Drużynowy dla klas IV-VI. Przedstawiciele każdej klasy, korzystając z pomocy pozostałych uczniów musieli jak najbardziej dokładnie oszacować odległość 3,14m w konkurencji „pi razy oko”,  napisać  jak najwięcej słów zaczynających się od „pi” oraz  stworzyć model liczby Pi przy użyciu makulatury. Jedną z konkurencji było również przygotowanie wcześniej  plakatów matematycznych.

Najwięcej punktów zdobyła klasa VI i tym samym została zwycięzcą Turnieju.

              Aby uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka również w tym dniu zorganizowaliśmy w naszej szkole "Kiermasz słodkości". Chętne dzieci z pomocą rodziców upiekły wspaniałe słodkości – babeczki, ciasteczka, ciasta oznaczone liczbą . Każda klasa od IV do VII miała swoje stanowisko gdzie sprzedawała wypieki. Cel był szczytny każda złotówka zebrana w tym dniu, została przekazana dla chłopca chorego na białaczkę. Zainteresowanie kiermaszem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, uczniowie oraz grono pedagogiczne byli bardzo hojni, kupowali do momentu, aż słodkości zniknęły ze stołów. Kiermasz okazał się wielkim sukcesem, ponieważ okazało się, że udało się nam zebrać ponad 600zł.

               Kulminacją obchodów „Święta Liczby PI” była recytacja rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. Zmagania uczestników bacznie obserwowała komisja w składzie: p. Katarzyna Kryłowicz, p. Monika Łokietek oraz p. Irena Tymo. W konkursie wzięło udział czterech uczniów ale najlepsza okazała się Joanna Szewczuwianiec z klasy VI która wyrecytowała z pamięci 99 liczb po przecinku liczby pi.

                „Święto Liczby ” niewątpliwie miało walory dydaktyczne ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia naszego szkolnego życia oraz pokazania, że matematyka, to nie tylko liczby i wzory, ale również związana z nimi dobra zabawa.

A. Sieczkowska

>>Zobacz zdjęcia<<>>Zobacz zdjęcia<<

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.