^Back To Top
Get Adobe Flash player

W ramach projektu „Szkolna rewolucja w gminie Budry” wszystkie szkoły w gminie Budry zostały doposażone w sprzęt multimedialny. Szkoła Podstawowa w Sobiechach otrzymała 29 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, 5 tablic interaktywnych z pełnym oprogramowaniem i projektorami krótkoogniskowymi.

19 komputerów przenośnych znajduje się w nowej sali komputerowej i jest wykorzystywana przez uczniów i nauczycieli nie tylko na zajęciach komputerowych.

W ramach projektu zostały także zakupione i zamontowane punkty dostępowe dzięki którym w całej szkole jest dostępny bezprzewodowy Internet.

Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt umożliwiło uatrakcyjnienie nauki ze wszystkich przedmiotów. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują go codziennie w swojej pracy i nauce.

 

Projekt „Szkolna Rewolucja w Gminie Budry” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.