^Back To Top
Get Adobe Flash player

19 września odbyło się pierwsze w tym roku zebranie z rodzicami. Przed częścią oficjalną rodzice uczniów klasy czwartej mieli spotkanie z panią Martą Hruszka na temat „Dziecko w drugim etapie edukacyjnym – czyli o łagodnym przejściu do nauczania przedmiotowego”.

W części ogólnej pan dyrektor przedstawił krótkie sprawozdanie z działań wakacyjnych przygotowujących szkołę do nowego roku szkolnego oraz przekazał rodzicom informacje o zmianach w obecnym roku szkolnym.

Podczas części ogólnej zostały też przedstawione informacje dotyczące realizacji projektu „Szkolna rewolucja w gminie Budry”.

Po części ogólnej rodzice zostali zaproszeni do klas na spotkanie z wychowawcami.

Została też wybrana nowa Rada Rodziców w składzie:

  • Przewodnicząca– Alicja Wałdowska
  • Skarbnik– Kornelia Pszczoła
  • Członek– Janina Wawer
  • Członek– Joanna Pszczoła
  • Członek– Joanna Wojtkiewicz
  • Komisja rewizyjna:
  • Przewodnicząca– Anita Łokietek
  • Członek– Teresa Pszczoła
  • Członek– Dorota Zaorska

Dziękujemy za uczestniczenie w życiu szkoły. Liczymy na dalszą ścisłą współpracę dla dobra naszych dzieci.

M. Oryńczak

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.