^Back To Top
Get Adobe Flash player

Informacja

Przypominamy, że 7 stycznia 2019 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu w godz. 8:00 – 13:30 dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić w tym czasie opieki w domu zostaną zorganizowane na terenie szkoły zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci miały w tym dniu zapewnioną opiekę w szkole zobowiązani są do przekazania o tym informacji do szkoły do piątku   (04.01.2019r.) do godz: 14:00. 

Stołówka szkolna w tym dniu będą nieczynne.  Proszę pamiętać, aby dzieci, które będą w tym dniu w szkole miały ze sobą drugie śniadanie, wodę do picia oraz zmienne obuwie.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. Sobiechy 24, 11-606 Budry, tel. 87 437 70 16, NIP: 845-11-47-028 Copyright © 2013.